Breaking News
Home » Tag Archives: Tufurile calcaroase din Valea Bobalna

Tag Archives: Tufurile calcaroase din Valea Bobalna

Tufurile calcaroase din Valea Bobalna

Picture 191

Tufurile calcaroase din Valea Bobâlna- Hunedoara   Rezervaţie naturală de tip geologic, situată pe valea omonimă, este amplasată în sudul Munţilor Metaliferi, parte integrantă a Munţilor Apuseni, în cadrul Carpaţilor Orientali. Munţii Metaliferi, dispuşi între culoarul Deva-Ormindea şi Ampoi, între valea Mureşului şi depresiunea Brad, sunt formaţi din nuclee cristaline prealpine, sedimentar mezozoic (jurasic), fliş cretacic, magmatite şi subvulcanice neogene. …

Read More »