Breaking News
Home » Judeţe » Judetul Prahova
GEKO's WorkGroup Inc.

Judetul Prahova

Judetul Prahova

 

Asezare Geografica

 

Judeţul Prahova  este aşezat în Nordul Munteniei, pe cel mai bătut drum al ţării: drumul Prahovei, care vine din Transilvania (respectiv Europa centrală) peste pasul Predealului şi, făcând un ocol prin Bucureşti, ajunge la Mare.
Suprafata. 5.040 km².
Înfatisarea pamântului. În N judeţului se înalţă în dreapta văii Prahovei masivul calcaros cu pereţii abrupţi ai Bucegilor (vârful Omul are peste 2.500 m), iar în stânga aceleiaşi văi, culmile mai rotunjite şi mai joase (sub 2.000 m) ale munţilor Teleajenului, clădiţi din gresie. Prin defileul săpat de Prahova la N de Comarnic şi prin cel săpat de Teleajen  în N Vlădenilor-de-Munte, părăseşti cetatea munţilor şi pătrunzi în dealurile cu văi  largi şi terase ale Subcarpaţilor ; dar numai după ce a străbătut, printre pinteni de rocă tare, depresiunea în chip de golf care se întinde pe sub munţi, de dincolo de Câmpina, prin Vlădeni, până la apa Buzăului. Această depresiune subcarpatică e importantă pentru că în lungul ei, satele bine populate şi culturile au înaintat mult înăuntrul munţilor.
Dealurile subcarpatice tăiate în curmeziş de văile mari ale judeţului şi descompuse longitudinal în culmi şi depresiuni intracolinare, îndeplinesc, prin gradul de fragmentare rezultat dintr-o activă eroziune, cele mai bune condiţiuni de circulaţie atât în lungul cât şi în latul lor. De aici gradul mare de populare şi exploatare în care se găseşte regiunea colinară a judeţului Prahova.  Partea de sud a ţinutului e o câmpie de sub munte care se pierde în marea câmpie a Dunării de jos.
Clima si ape. Clima este o îmbinare de  climă aspră şi umedă în zona muntoasă, climă de tranziţie în dealuri şi foarte apropiată de cea stepică, în câmpie. E de remarcat însă că linia Prahovei este şi o limită între o zonă foarte umedă (1.000-1.200 mm precipitaţiuni anuale în Bucegi, 700-800 în dealuri) şi una secetoasă ; reprezintă deci contactul dintre influenţele îndepărtate ale oceanului şi cele mai apropiate ale continentului.
Toate apele regiunii (Cricovul-Dulce, Doftana, Cricovul-Sărat, etc.,) se adună fie în Prahova, fie în Teleajen, cele două râuri de căpetenie ale judeţului.
Vegetatia. Păşunea alpină este larg dezvoltată în Bucegi, dar şi pe culmile dintre Prahova şi Teleajen. Sub limita lor inferioară începe pădurea de brazi, care, încă de pe la 1.400 m începe lupta cu făgeturile. Fagii formează de altfel în acest ţinut  esenţa principală a  pădurilor. În regiunea dealurilor şi în depresiunea de sub munte el a fost aproape complet stârpit şi înlocuit cu culturi şi plantaţiuni de pruni. Dealurile dinspre câmpie, şi ele mult despădurite, păstrează totuşi, pe vârfurile mai înalte, întinşi codri de stejari.  În câmpie pătrunde ca un golf stepa cu graminee, întreruptă pe alocuri, de păduri slab dezvoltate.
Bogatii minerale. În partea subcarpatică, judeţul e unul din cele mai bogate ţinuturi  cu minereuri de lagună de la noi, mai ales sare şi petrol. Până în anii din urmă, acest judeţ producea, proporţional, cea mai mare cantitate de petrol din întrega Ţară. Astăzi, el urmează imediat după judeţul Dâmboviţa. Toată regiunea subcarpatică este recunoascută ca o zonă cu întinse zăcăminte de lignit.

Sursa: http://romaniainterbelica.memoria.ro/judete/prahova

 

Istoric

 

 • cea mai veche aşezare din epoca paleoliticului se afla la Lapoş;
  * urme ale aşezărilor umane din neolitic au fost descoperite la Adunaţi;
  * unelte agricole din epoca bronzului şi prima epocă a fierului – Drajna;
  * din perioada feudală s-a păstrat cetatea de la Slon;
  * primele menţiuni scrise despre Valea Prahovei datează din anul 1369;
  * în anul 1581 a fost menţionat în hrisovul lui Mihnea Voievod Schitul Sfântu Nicolae de pe muntele Furnica;
  * în 1695, Mihai Cantacuzino a întemeiat o mănăstire în apropierea schitului Sfântu Nicolae-Mănăstirea Sinaia;
  * în 1737, austriecii au construit primul drum de caruţe pe Valea Prahovei;
  * în 1847 s-a dat în folosinţă şoseaua naţională de pe Valea Prahovei care a fost legată cu Braşovul în 1854 prin şoseaua Predeal-Timiş;
  * în anul 1874 numele comunei Podu Neagului a fost înlocuit cu Sinaia;
  * în 1876 au fost începute lucrările la linia ferată Ploieşti-Predeal;
  * în 1880 localitatea Sinaia a fost declarată comună;
  * la 1 iulie 1908 comuna Predeal s-a desparţit în două: comuna Buşteni şi comuna Predeal.

 

Sursa: http://www.prahova.insse.ro/main.php?id=433

About GEKO

TOTUL în viaţă are un sens... NIMIC din ea nu se petrece întâmplător...

Check Also

Judetul Vrancea

Judetul Vrancea   Asezare Geografica Are o suprafață de 4.863 km², reședința județeană este municipiul …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.