Breaking News
Home » Mănăstiri şi schituri » Mănăstiri Vrancea

Mănăstiri Vrancea

Mănăstirea Vărzăreşti

DSCN4405

Mănăstirea Vărzăreşti.Com Varzaresti-Vrancea   Localizarea Manastirii Varzaresti Pe versantul curburii exterioare a Carpaţilor, unde campia se întâlneşte cu dealurile, se afla una dintre comunele mari si frumoase ale regiunii, Urecheşti. Urecheştii au o vechime istorică mare, primele atestări documentare fiind din prejma anului 1500. În anul 1664, Urecheşti apare în actele oficiale ale vremii, cunoscut ca ţinut aparţinând familiei moşnene …

Read More »

Mănăstirea Valea Neagră

23713449

Mănăstirea Valea Neagră. Com Nistoresti, Sat Valea Neagra-Vrancea   Un regal arhitectonic al Vrancei este şi mănăstirea Valea Neagră, aşezată în satul omonim, ce face parte din comuna Nistoreşti, judeţul Vrancea. Schitul Valea Neagră, un lăcaş de maici, este înscris în lista monumentelor istorice naţionale şi a fost ctitorit în anul 1755, de către părintele Maftei din satul Spineşti. În …

Read More »

Mănăstirea Trotușanu

dsc_03720

    Mănăstirea Trotușanu. Com Trotusanu-Vrancea     Mănăstirea Trotuşanu a luat fiinţă în anul 1676, ctitorul cel dintâi fiind Sfântul Ierarh Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi. La începutul secolului al XIX-lea, Schitul Trotuşanu este preluat, spre chivernisire duhovnicească şi gospodărească, de către ieroschimonahul Dimitrie, stareţ, totodată, al Schitului Brazi de lângă Panciu. Acesta ridică, în anul 1809, la …

Read More »

Mănăstirea Tarniţa

117535_manastirea-tarnita

Mănăstirea Tarniţa.Loc Gagesti-Vrancea   Mănăstirea Tarniţa este unul dintre cele mai vechi şi vestite lăcăsuri mănăstiresti din pădurile Vrancei… Condiții de vizitare: deschis turiștilor Sărbătoare anuală: 15 august Se spune că Schitul Tarniţa a fost ridicat în urma unui semn divin de o mȃnă de monahi care căutau un loc cȃt mai departe de lume pentru a se stabili. În …

Read More »

Mănăstirea Rogozu

manastirea-rogozu-2

Mănăstirea Rogozu. Com Slobozia Bradului-Vrancea   După ce ai străbătut satele destul de lungi ce se înşiruie lanţ de la drumul european spre nord-vest, pentru a ajunge la Mănăstirea Rogozu trebuie să  treci mai întâi prin codrul – de aramă, daca e toamnă, sau  verde dacă te poartă paşii într-acolo la timp de vară. Poarta mănăstirii îţi răsare brusc în …

Read More »

Mănăstirea Recea

chituta5

Mănăstirea Recea. Com Dumbraveni-Vrancea  Mănăstirea Recea este amplasată în zona Subcarpaţilor de curbură, pe raza satului Cândeşti, comuna Dumbrăveni . Drumul până la mănăstire se face relativ uşor , fie direct din şoseaua naţională, pe lângă albia râului Recea şi livezile de cireşi ale gospodarilor din partea locului, fie din satul Bordeşti, pe un drum asfaltat până în apropierea mănăstirii. …

Read More »

Mănăstirea Poiana Mărului

m-rea_poiana_marului_site

Mănăstirea Poiana Mărului. Com Bisoca. Sat Baltagari- Vrancea Mănăstirea Poiana Mărului cu hramul Duminica Tuturor Sfinților este o mănăstire ortodoxă din România situată pe teritoriul administrativ al satului Băltăgari din comuna Bisoca, județul Buzău. Este localizată la poalele muntelui Ulmușoru (943 m) într-o pădure de foioase și conifere, pe drumul dintre reședința comunei (Bisoca) și satul Jitia, reședința comunei cu …

Read More »

Mănăstirea Muşinoaele

manastirea-musunoaiele-3

Mănăstirea Muşinoaele.Com Filionesti-Vrancea  Mănăstirea Muşinoaele a fost ctitorită de Sfântul Ierarh Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi. Mai târziu, stareţul Dimitrie, considerându‑se un împlinitor al dorinţei ctitorului, a ridicat o biserică nouă, de lemn, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”. După anul 1990, aici, au fost construite două paraclise (rânduite ocrotirii Sfântului Ioan Botezătorul, respectiv Sfântului Ierarh Nicolae), iar de curând, …

Read More »

Mănăstirea Coteşti

manastirea-cotesti-vrancea-1

Mănăstirea Coteşti. Com Cotesti-Vrancea Mănăstirea Coteşti este aşezată la trei kilometri depărtare de localitatea cu acelaşi nume, în marginea unei păduriBiserica “Sfânta Treime”, construită în secolull al XVIII-lea  a fost consolidată şi renovată în 2006. În biserică s-a păstrat pictura murală originală care este într-o stare avansată de degradare. Totuşi pe cea mai mare suprafaţă se pot distinge destul de …

Read More »

Mănăstirea Buluc

manstitea-buluc-275x206

Mănăstirea Buluc. Com Jaristea-Vrancea  Mănăstirea Buluc îşi are începutul în a doua jumătate a secolului al XV-lea, când, un boier din Odobeşti, Ioan Caragea, ridică biserica de astăzi a mănăstirii, din lemn, având hramurile „Pogorârea Sfântului Duh” şi „Sfânta Treime”, aceasta înlocuind un lăcaş de cult mai vechi. Ulterior, ctitorul s-a călugărit în Schitul Buluc, devenind ieromonahul Isaia şi ajungând …

Read More »