Breaking News
Home » Judeţe » Judetul Cluj
GEKO's WorkGroup Inc.

Judetul Cluj

Judetul Cluj

 

Asezare Geografica

 

Judeţul Cluj se poate numi judeţul Someşului Mic. El este aşezat în partea de N-V a bazinului Transilvaniei pe drumul cel mare internaţional care, venind dinspre Oradea, ajunge, prin Cluj- Sighişoara- Braşov- Bucureşti, la Constanţa.
Suprafaţa. 4.813 km².
Înfăţişarea pământului. În apusul judeţului se ridică masivul Bihorului cu vârfuri la peste 1.800 m. El separă valea de munte a Someşului Mic şi deci judeţul C. de bazinul Arieşului în S (judeţul Turda) şi de bazinele Crişurilor (Repede şi Negru) spre V şi N-V (judeţul Bihor). Restul ţinutului face parte din Podişul Transilvaniei. Numai spre judeţul Sălaj, în N, se mai înalţă, foarte puţin însă, o culme muntoasă cristalină care nu depăşeşte 1.000 m. (Meseşul sau, după denumirea locală, Imezeul). Şi aici podişul a fost fragmentat de ape în numeroase dealuri, mai înalte şi mai strâmte în V (peste Someşul Mic) ; mai joase (de obicei sub 300 m) şi mai rotunjite, în partea răsăriteană, cunoscută sub numele impropriu de « Câmpie ».
Climă şi ape. Clima este mai umedă şi mai aspră decât în părţile sudice şi estice ale ţării ; contrastele dintre iarnă şi vară sunt, în schimb, mai potolite.
Râurile, cele cu izvorul în podiş, fiind ameninţate de secare vara, au fost prefăcute, multe dintre ele, în iazuri, (tăuri). Astfel singurele ape de care se poate vorbi în chip mai serios rămân cele cu izvorul în munte: Someşul Mic şi Crişul Repede, din care judeţul C. are numai obârşiile.
Vegetaţie. Păşunea alpină şi pădurile de conifere ocupă suprafeţe întinse în Bihor. Pe marginea de N-E a aceluiaşi masiv însă şi în Imezeu, predomină fagul, iar pe dealurile sub 600 m, stejarii. « Câmpia », a fost şi ea odată, în mare parte împădurită. Despădurirea sălbatică de mai târziu a avut ca efect nu numai întinderea plantelor de stepă (şi recent, a grânelor) dar şi dezlănţuirea torenţilor şi alunecărilor de teren ( o adevărată calamitate a ţinutului). Au ieşit astfel la iveală, de sub nisipurile culmilor, argilele sărate iar pe aceste argile s-au dezvoltat plante de sărături.
Bogăţii minerale. Bihorul clujean este sărac în minereuri metalice. În schimb, periferia munţilor (fostele golfuri ale mării terţiare), cuprinde cărbuni bruni (Ticu-Aghireş) iar podişul, argilă plastică (Imuc), sare (în axa Someşului), şi mai ales gaz metan (în « Câmpie », la Sărmăşel). Petrol, până în prezent s-a găsit foarte puţin.

 

Istoric

 

Vechime şi dezvoltare istorică. În cuprinsul judeţului C. se afla sub dominaţia romană, un centru militar, castrul Napoca, cu nume probabil autohton. Urmele lui se află în mijlocul Clujului.
Un drum roman lega Napoca de Apullum (Alba Iulia), loc de răsfirare a altor drumuri principale. Către miazănoapte, drumul ducea la Porolissum (Moigrad), centrul Daciei Nordice (Porolissensis), de care ţinea şi actualul judeţ al Clujului.
Judeţul C . este un vechiu ţinut voievodal. La 1370, este amintit aici « Ladislaus woywoda Olacorum ».
Numele Clujului sub forma lui românească – Clus, Castrus Clus, Clusium- se întâlneşte în documente începând din sec XII.
În timpul Reformei, « umaniştii » au văzut în acest nume, urmele lui « Claudium » roman. De aici a derivat forma lui pedantă « Claudiopolis » pe care saşii au tradus-o prin « Klausenburg ».
Primul castelan al Clujului, cunoscut documentar, este Toma, pomenit într-un testament din 1173. La 1183, aflăm cu acelaşi titlu pe un anume Gallus.

La 1267 Clujul împreună cu ţinutul său este dăruit episcopului Transilvaniei.

În împrejurimile Clujului, înflorea pe atunci o abaţie benedictină, fundată către anii 1061-1063 şi înzestrată la 1296 de regele Andrei II cu 40 de sate. Amintirea ei e perpetuată de numele Mânăşturului – aşezare curat românească în acele locuri.

În Cluj s-a născut la 23 februarie 1440 un fiu al românului Ioan Corvin – Matei – care avea să devină cel mai mare rege pe care l-a avut Ungaria.

Prin ţinutul Clujului au trecut în fruntea oştilor la anul 1556 Pătraşcu cel Bun, domnul Ţării Româneşti  şi Alexandru Lăpuşneanu, domnul Moldovei. Intrând în Cluj ei au pus în scaunul Ardealului pe nefericita « crăiasă » Isabella, văduva voievodului Ioan Zapolya.

La 5 februarie 1601, nobilii unguri au ars de viu la Cluj pe Baba Novac, generalul lui Mihai, venit aici ca sol al voievodului său, după lupta de la Mirislău, la George Basta.

Tot la Cluj s-a desfăşurat în 1894, încă un episod dureroa al istoriei noastre: procesul Memorandului.

Unirea a redat însă acestei cetăţi care a fost a asupririi, rolul ei firesc de cetate a romanităţii.
Monumente istorice. Casa lui Matei Corvin din Cluj, în care s-a născut gloriosul rege, restaurată în 1867.

Biserica romano-catolică Sf. Mihail din Cluj, în stil gotic transilvan începută în timpul Angevinilor, către 1320 şi terminată în 1444.

În urma ciumei care a bântuit în Cluj în 1738-1742 i s-a ridicat un somptuos portal în stil baroc.

Biserica greco-catolică “Calvaria” din Mănăştur.

Ruinele bisericii din Mănăştur, construită în 1601 de călugării benedictini, reconstruită de mai multe ori.

Castelul din Gilău, din secolul XII-XIII, în care şi-a avut reşedinţa Regina Isabella în secolul XVI. După « Anonymus Notar », cronicarul ungur din sec XIII, numele Gilăului ar deriva de la acela al voievodului Gelu, apărătorul eroic al patriei sale româneşti.

Biserica în stil gotic, din Someşeni, fostă a catolicilor, trecută apoi românilor uniţi.

Biserica gotică din Feleac, din sec XVI, reconstruită la 1770.

Sursa: http://romaniainterbelica.memoria.ro/judete/cluj/

 

About GEKO

TOTUL în viaţă are un sens... NIMIC din ea nu se petrece întâmplător...

Check Also

Judetul Vrancea

Judetul Vrancea   Asezare Geografica Are o suprafață de 4.863 km², reședința județeană este municipiul …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.