Breaking News
Home » Rezervatii » Lacuri » Lacul Oltina- Constanta
GEKO's WorkGroup Inc.
lacul_oltina_resize

Lacul Oltina- Constanta

Lacul Oltina- Constanta

Lacul Oltina este situat în sud-vestul Dobrogei, aproape de Dunăre; este o suprafață de apă de circa 1.900 hectare cu adâncimea maximă de doar 1,5 m. Malurile prezintă râpe de loess ce ajung la 20-25 m înălțime; pe marginea apei există în unele locuri câte un brâu de stuf. Din punct de vedere morfologic, peisagistic și ca dimensiune, Lacul Oltina seamănă destul de mult cu Lacul Bugeac aflat la câțiva zeci de km mai la sud. În cadrul sitului Natura 2000 Lacul Oltina, pe lângă lacul omonim, mai sunt cuprinse și lacurile Ceamurlia și Iortomac, aflate în vecinătate, la sud față de lacul Oltina. Aceste trei lacuri sunt instalate pe valea Canaraua Fetii, în bazine lărgite ale acesteia. Lacul Iortomac are 209 hectare și adâncime maximă de 2 metri, cu stuf instalat pe margini; prezintă izvoare pe țărm și pe fundul lacului, ape care se scurg din calcarele sarmatice. Lacul Ceamurlia are circa 100 de hectare și este acoperit de stuf și papură în proporție de 75%. Apele circulă pe traseul Iortomac-Ceamurlia-Oltina, prin cursuri de ape de forma unor pâraie, iar la contactul cu Dunărea, există o gârlă de legătură între Oltina și fluviu; pe această gârlă există un stăvilar, iar grindul fluviatil a fost consolidat cu un dig contra viiturilor. Lacul Otina este utilizat ca fermă piscicolă; Iortomac și Ceamurlia sunt mai puțin perturbate de oameni și prezintă condiții mai liniștite pentru avifaună.

Dintre speciile de plante hidrofile, prezente în habitate de la Oltina, se pot menționa plutica (Nymphoides peltata) și Marsilea quadrifolia. În împrejurimile apei există zone cu vegetație stepică xerofilă, instalată pe versanți de loess, unde vegetează colilia (Stipa capillata). În zona canalelor care fac legătura cu Dunărea, există păduri de zăvoi cu salcie (Salix alba) și plop (Populus alba) în care există și liana Periploca graeca. Lacul Oltina a fost declarat rezervație naturală pe o suprafață de 2.290 hectare, prin Hotărârea de Guvern 2151 din 2004.

Situl Natura 2000 ROSPA0056 Lacul Oltina are suprafața de 3.303 hectare cuprinse altitudinal între 1 și 136 m… cu o medie altitudinală de 14 m, parte din regiunea biogeografică stepică. Râurile și lacurile reprezintă 71% din suprafața sitului, mlaștinile 17%, pădurile de foioase 4%, restul de 8% fiind terenuri agricole. În Formularul Standard al sitului se arată cuibărirea a 11-18 perechi de călifar roșu (Tadorna ferruginea), 24-35 p. rață roșie (Aythya nyroca), peste 12 perechi de pescărel albastru (Alcedo atthis), 10-40 p. stârc roșu (Ardea purpurea), 12-14 p. prundăraș de sărătură (Charadrius alexandrinus), 60-80 p. chirighiță cu obraji albi (Chlidonias hybridus), peste 16 perechi de barză albă (Ciconia ciconia), 2-8 p. erete de stuf (Circus aeruginosus), 70-80 p. egretă mică (Egretta garzetta), 24-40 p. piciorongi (Himantopus himantopus), 40-60 perechi de stârc pitic (Ixobrychus minutus), peste 8 perechi ciocântors (Recurvirostra avosetta), 44-50 p. chire de baltă (Sterna hirundo). În perioada de iarnă, situl este utilizat de 120-140 cormorani mici (Phalacrocorax pygmeus), 7-11 exemplare de pelican creț (Pelecanus crispus), 700-1.200 de gâște cu gât roșu (Branta ruficollis), 120-130 lebede de iarnă (Cygnus cygnus), peste 70 de egrete mari (Egretta alba).

În perioada de pasaj, apar pe aici: 500-600 cormorani pitici (Phlacrocorax pygmeus), 630-700 pelicani comuni (Pelecanus onocrotalus), 69-73 pelicani creți (Pelecanus crispus), 700-1.200 gâște cu gât roșu (Branta ruficollis), peste 55 exemplare de călifar roșu (Tadorna ferruginea), 216-344 exemplare de rață roșie (Aythya nyroca), 120-150 exemplare de stârc roșu (Ardea purpurea), 234-340 stârci galbeni (Ardeola ralloides), 44-77 prundărași de sărătură (Charadrius alexandrinus), peste 2.000 chirighițe cu obraji albi (Chlidonias hybridus), peste 200 chirighițe negre (Chlidonias niger), 200-500 berze albe (Ciconia ciconia), 13-41 berze negre (Ciconia nigra), 90-123 egrete mari (Egretta alba), 200-400 ciovlică ruginie (Glareola pratincola), 4-6 codalbi (Haliaeetus albicilla), 120-135 exemplare de piciorong (Himantopus himantopus), 400-600 pescăruși cu cap negru (Larus melanocephalus), 400-800 pescăruși mici (Larus minutus), 120-400 stârci de noapte (Nycticorax nycticorax), sub 8 exemplare de uligan pescar (Pandion haliaetus), 1.200-1.400 bătăuși (Philomachus pugnax), 310-360 lopătari (Platalea leucorodia), 270-340 exemplare de țigănuș (Plegadis falcinellus), 90-120 exemplare de ciocîntors (Recurvirostra avosetta), 60-70 chire mici (Sterna albifrons), 1.000-1.200 chire de baltă (Sterna hirundo), 43-120 exemplare de fluierar de mlaștină (Tringa glareola), peste 67 exemplare de notatiță cu cioc lat (Phalaropus lobatus). Dacă am compara Formularele Standard în privința efectivelor date la Lacul Dunăreni și cele de la Lacul Oltina, am constata că la zeci de specii de păsări sunt date efective identice chiar și la numere exacte, ceea ce arată că a fost utilizat un mecanism de copy-paste… în așa măsură încât la puține specii există diferențe între efectivele din cele două situri.

Pe lângă cele înșirate până acum, în Formularul Standard pentru Oltina mai sunt menționate alte specii de păsări cuibăritoare: peste 120 perechi de rață mare (Anas platyrhynchos), peste 20 perechi de rață cârâitoare (Anas querquedula), peste 12 perechi de gâscă de vară (Anser anser), peste 20 p. stârc cenușiu (Ardea cinerea), peste 80 p. rață cu cap castaniu (Aythya ferina), peste 8 perechi de lebădă de vară (Cygnus olor), peste 10 perechi de corcodel mare (Podiceps cristatus), peste 8 p. corcodel cu gât roșu (Podiceps grisegena), 8-10 p. de corcodel cu gât negru (Podiceps nigricollis), peste 30 p. de corcodel mic (Tachybaptus ruficolis), 50-60 p. de călifar alb (Tadorna tadorna). În perioada de iarnă mai sunt prezente 1.100-1.400 rațe mici (Anas crecca), 4.400-9.000 rațe mari (Anas platyrhynchos), 7.000-12.000 gârlițe mari (Anser albifrons), 1.200-1.900 rațe cu cap castaniu (Aythya ferina), peste 120 de lebede de vară (Cygnus olor). În perioada de pasaj, situl este vizitat de 320-670 exemplare de rață sulițar (Anas acuta), 600-800 rațe lingurar (Anas clypeata), 1.100-1.400 rațe mici (Anas crecca), 120-500 rațe fluierătoare (Anas penelope), 4.400-9.000 rațe mari (Anas platyrhynchos), 1.200-1.400 rațe cârâitoare (Anas querquedula), 360-430 rațe pestrițe (Anas stepera), 7.000-12.000 gârlițe mari (Anser albifrons), 240-600 gâște de vară (Anser anser), peste 250 exemplare de stârc cenușiu (Ardea cinerea), 1.200-1.900 rațe cu cap castaniu (Aythya ferina), 100-200 prundărași gulerați mici (Charadrius dubius), peste 200 lebede de vară (Cygnus olor), 600-800 pescăruși pontici (Larus cachinnans), 180-300 pescăruși suri (Larus canus), 20-40 pescăruși negricioși (Larus fuscus), 2.000-15.000 pescăruși râzători (Larus ridibundus), 2.100-2.500 nagâți (Vanellus vanellus), 450-1.360 sitari de mal (Limosa limosa), 40-70 rațe cu ciuf (Netta rufina), 400-500 cormorani mari (Phalacrocorax carbo), 90-180 călifari albi (Tadorna tadorna) șamd. În perioada de migrație aici există peste 20.000 de exemplare de păsări de baltă, ceea ce face ca situl să fie un potențial candidat sit Ramsar.

A face mai multe vizite de observații și fotografiere la acest loc ar produce multe imagini splendide cu biodiversitatea locală, o minunăție a Naturii.

PS. Mulțumiri sincere colegilor care au ajutat la clarificarea apartenenței unora dintre speciile care apar în imagini (dr. Ion Constantin, Daróczi J. Szilárd).

Sursa: http://peterlengyel.wordpress.com/2013/01/01/situl-natura-2000-lacul-oltina-dobrogea/

About GEKO

TOTUL în viaţă are un sens... NIMIC din ea nu se petrece întâmplător...

Check Also

08-lacul-vaduri

Lacul Vaduri- Neamt

Lacul Vaduri- Neamt Din punct de vedere geografic lacul Vaduri este situat la o altitudine …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.