Breaking News
Home » Rezervatii » Parcuri nationale » Parcul National Cheile Bicazului – Hășmaș- Neamt
GEKO's WorkGroup Inc.

Parcul National Cheile Bicazului – Hășmaș- Neamt

Parcul National Cheile Bicazului – Hășmaș- Neamt

1. Descrierea generală a Parcului Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş

Parcul Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş (PNCB-H) prezintă un deosebit interes ştiinţific din punct de vedere geologic, geomorfologic, paleontologic,peisagistic dar şi din punctul de vedere al diversităţii biologice generate de marea varietate a condiţiilor geoclimatice. Cheile Bicazului sunt renumite în România, datorită mărimii lor impresionante. De asemenea, Lacul Roşu, format prin bararea naturală a apelor pârâului Bicaz (anul 1837), oferă privirii un peisaj deosebit de pitoresc.

1.1. Localizare
Parcul este localizat în Munţii Hăşmaş (Hăghimaş), situaţi în grupa centrală a Carpaţilor Orientali, grupă montană cunoscută şi sub denumirea de Carpaţii Moldo-Transilvani. Parcul se află în zona central-nord-estică a României, pe raza judeţelor Neamţ şi Harghita.
1.2 Acces
Aria protejată Cheile Bicazului-Hăşmaş este străbătută de drumul transcarpatic (DN12C) care leagă localitatea Gheorgheni, situată în Depresiunea Giurgeului (drenată de râul Mureş), de Bicaz, oraş amplasat pe râul Bistriţa. Accesul spre Hăşmaşul (Hăghimaşul) Mare se poate face şi de la Bălan, situat la Nord de Sândominic, de pe DN12.

1.3 Rezervaţii naturale incluse în parc

Cheile Bicazului (jud. Neamţ, 1.600 ha şi jud. Harghita, 2.128 ha) şi Lacul Roşu, Cheile Şugăului % (10 ha), Avenul Licaş (5 ha), masivul Hăşmaşul Mare-Piatra Singuratică şi Hăşmaşul Negru (800 ha).

1.4 Suprafaţa PNCB-H :
6.575 ha.

1.5 Marcaje şi însemne turistice

  • Panouri cu informaţii despre P.N.C.B.-H.
  • Starea traseelor turistice este revizuită permanent de către Administraţia Parcului;
  • Administraţia Parcului procedează la adoptarea normelor de semnalizare turistică folosite la nivel European;

ATRACŢII: puncte de belvedere, peisaje deosebite, chei impresionante formate de Pr. Bicaz şi afluenţii săi:

- Staţiunea Lacu Roşu: renumita staţiune climaterică de munte din judeţul Harghita accesibilă din Municipiul Gheorgheni ( 25 km ) prin Pasul Pângăraţi sau din oraşul Bicaz din jud. Neamţ prin Cheile Bicazului;Suhardul Mic ( punct de observare ): se pot face observaţii asupra zonei Lacului Roşu ( Staţiunea Lacu Roşu, Pârâul Oii, Masivul Hăşmaş, Masivul Suhardul Mare, Masivul Ghilcoş, Cichi Biuc );Masivul Ghilcoş ( punct de observare ): se pot face observaţii asupra zonei Lacului Roşu ( Staţiunea Lacu Roşu, Masivul Licaş, Masivul Suhardul Mare şi Mic,Stâncile Cupaşului, Lapoşului, Şugăului ), se poate observa Masivul Ceahlău;Cheile Bicazului: pe DN 12 C, lungime cca 5 km, cele mai impresionante Chei din România;
Avenul Licaş: la extremitatea nordică a Parcului Naţional; – Cheile Şugăului: la extremitatea estică a Parcului Naţional ( intrarea în localitatea Bicaz – Chei );

ântâni;
Cheile Bicajelului: vărsarea Pr. Trei Fântâni în Pr. Bicaz ( în Cheile Bicazului );
Vârful Hăşmaşul Mare ( 1792 m alt. );
Piatra Singuratică Hăşmaşul Mare: se poate observa de pe DN 12 încă de la Miercurea Ciuc şi este accesibilă din Localitatea Bălan ( acces din Sândominic ); – Poiana Albă – Hăşmaşul Mare de aici poate fi urmat orice traseu se doreşte:spre Hăşmaşul Mare – Piatra Singuratică- Hăşmaşul Mic ( Őcsem ) – Masivul Tarcău ( la extremitatea sudică a Parcului Naţional ), spre Pr. Oii – Staţiunea Lacu Roşu, spre Masivul Ghilcoş – Staţiunea Lacu Roşu, spre Hăşmaşul Negru, spre satul Trei Fântâni, spre oraşul Bălan,spre Pasul Pângăraţi.

Biodiversitate:

Cadrul natural al masivului Hăşmaş cu elemente geologice, geomorfologice, pedologice şi climatice foarte variate, condiţiile microclimatice determinate de expoziţia şi înclinaţia pantelor, marea diferenţă de nivel ( de la 575 m în valea pârâului Bicaz în Bicaz – Chei la 1792 m vârful Hăşmaşul Mare) determină existenţa unei flore şi faune bogate şi variate.
În urma investigaţiilor realizate în teren şi după datele existente în bibliografie s-au inventariat 1147 specii de plante superioare (din care 29 hibrizi şi 99 subspecii ).
Parcul Naţional Cheille Bicazului-Hăşmaş cuprinde păduri de molid ( molidişuri pure – 95 %), păduri de răşinoase cu fag, care îmbracă versanţii masivului, pajişti montane întinse, vârfuri cu vegetaţie subalpină, stâncării cu vegetaţie specifică, multe rarităţi floristice şi endemite.
Specific acestei zone este endemitul local Astragalus pseudopurpureus (cosacii bicăjeni).
Sunt întâlnite şi numeroase specii rare, dintre care menţionăm: Juniperus sabina ( cetina de negi ), Ajuga pyramidalis, Silene zawadzkii, Waldsteinia geoides şi Daphne cneorum ( tămâiţa ).

O mare importanţă ştiinţifică prezintă şi speciile de plante ocrotite declarate monumente ale naturii: papucul-doamnei (Cypripedium calceolus), floarea de colţ (Leontopodium alpinum), sângele-voinicului (Nigritella rubra), tisa (Taxus baccata) etc.
Fauna parcului este deosebit de bogată în specii rare şi periclitate, cât şi în alte specii caracteristice zonei montane.
Enumerăm câteva specii rare şi ocrotite, care sunt verigi importante într-o reţea trofică bogată, ce denotă existenta unui ecosistem încă echilibrat: lepidopterele Parnassius apollo, Polygonia alba, amfibieni şi reptile ca broasca cu burta galbenă (Bombina variegata), broasca mare de lac (Rana ridibunda), tritonul de munte (Triturus alpestris), tritonul carpatic (Triturus montandoni), tritonul cu creastă (Triturus cristatus), salamandra (Salamandra salamandra), broasca râioasă (Bufo bufo), broasca roşie de munte (Rana temporaria), şopârla de munte (Lacerta vivipara), vipera comună (Vipera berus), şarpele de alun (Coronella austriaca), păsări ca fluturaşul de stâncă (Tichodroma muraria), ciocănitoarea de munte (Picoides tridactylus), presura de munte (Emberiza cia), corbul (Corvus corax), cocoşul de munte (Tetrao urogallus), huhurezul mare (Strix uralensis), acvila de munte (Aquila chrysaetos) şi mamifere, cerbul carpatin (Cervus elaphus), capra neagră (Rupicapra rupicapra), ursul (Ursus arctos), râsul (Lynx lynx), lupul (Canis lupus)

 

Sursa: http://cheilebicazului-hasmas.ro/ro/atractii.php

About GEKO

TOTUL în viaţă are un sens... NIMIC din ea nu se petrece întâmplător...

Check Also

Parcul National Munții Măcinului-Tulcea

Parcul Natioal Munții Măcinului-Tulcea Cea mai veche formaţiune muntoasă din România, Munţii Măcinului sunt în …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.