Breaking News
Home » Rezervatii » Rezervatii naturale » RN Teleorman » Pădurea Troianu
GEKO's WorkGroup Inc.
Rezervatia-naturala-Padurea-Troianu-20110128105012

Pădurea Troianu

Pădurea Troianu- Teleorman

Elemente de identitate şi particularităţi tip “Natura 2000”

 • Cod: ROSCI0179
 • Tip sit: SCI
 • Suprafaţa: 68.0 ha
 • Manager: Direcţia Silvică Alexandria, care prin Ord. 494 / 2005 are rezervaţia în custodie.
 • Coordonatele caracteristice: 44°1″16′,25°0″44′
 • Altitudine med/max/min: 104.0/107.0/94.0
 • Calitate: Fauna de nevertebrate din coronamentul ceretului este slab reprezentată, atât calitativ, cât şi cantitativ; insectele dăunătoare lipsesc, ceea ce reprezintă un fapt important şi pozitiv. Privitor la gradaţiile defoliatorilor, în pădurea Troianu durata gradaţiei şi perioada de revenire a acesteia, a depăşit 7 ani. Prin urmare, am identificat o stare foarte bună de sănătate a acestui ceret. Cioturile tăiate, cu mici scorburi adăpostesc cuiburi de viespi. Tulpinile arborilor, ca şi coronamentele acestora, prezintă o foarte bună stare de sănătate, nefiind atacate de dăunători care diminuează vitalitatea arborilor. În perioada iernii, animalele ierbivore nu se hrănesc şi cu scoarţa arborilor, fenomen des întâlnit, ceea ce dovedeşte posibilitatea diversificării hranei pentru aceşti macroconsumatori. Numărul redus de muşte indică o biocenoză stabilă, neinfluenţată de impactul uman. Toate aceste trăsături duc la concluzia: biocenozele de ceret, cu specii de amestec, de la Troianu, se pot considera printre cele mai stabile. Echilibrul natural, valoarea ştiinţifică – faunistică a pădurii, sunt elemente favorabile care au dus la declararea Pădurii Troianu drept rezervaţie naturală, conform legii protecţiei mediului înconjurător, secţ. VI art. 29.
 • Vulnerabilitate: Declararea Pădurii Troianu drept rezervaţie naturală şi  monitorizarea întregului perimetru al acesteia, au condus la reducerea influenţelor negative asupra covorului vegetal şi implicit a speciei de bujor românesc. Păstrarea arboretelui natural, refacerea biodiversităţii şi a potenţialului său bioproductiv a impus cu necesitate luarea unor măsuri de conservare ca:
 • Reducerea căilor de acces în pădure, cu scopul reducerii  impactului factorului uman,  mai ales asupra covorului de ierboase. 2) Interzicerea plantării salcâmului. 3) Interzicerea oricărei activităţi sau acţiuni care ar duce la distrugerea parţială sau totală a speciilor de plante ocrotite prin lege în habitatele naturale. 4) Interzicerea păşunatului şi amplasarea de stâne şi locuri de târlire. 5)Interzicerea aprinderii şi folosirii focului deschis, în afara vetrelor special amenajate şi semnalizate, precum şi interzicerea abandonării deşeurilor în afara locurilor special amenajate şi semnalizate.
 • Desemnarea: H.G. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone Categoria IV IUCN – rezervaţie botanică
 • Proprietari/Administratori: Proprietate de stat 49% (Direcţia Silvică Alexandria), proprietate comunală 43% (Consiliul Local Troianu) şi proprietate privată 1% (Şcoala Generală cu cls.I-VIII Troianu) şi  7% (persoane fizice).
 • Caracterizare: Stratul arborescent este dominat de cer în proporţie de 95%, acesta fiind completat de gârnită şi stejar brumăriu. Diametrul arborilor este de peste 100 cm, iar acoperirea medie a stratului arborescent este de 75-80%. Subarboretul se prezintă slab dezvoltat, ocupând în general o proporţie de circa 5% şi atingând o înălţime medie de 2- 3 m.  Stratul ierbos cu o înălţime medie de 40- 60 cm şi o acoperire de 40% este bine reprezentat de o serie de specii xero-mezofile, fiind caracteristic prin prezenţa expresivă a bujorului, specie vulnerabilă şi rară. Fauna este reprezentată de efective ridicate de căpriori, mistreţi şi mai ales iepuri.
 • Plan de management: Direcţia Silvică Alexandria, în calitate de custode, are obligaţii în acest sens.
 • Specii prioritare: 60 înregistrări pentru ROSCI0179
 • Habitate prioritare: 3 înregistrări pentru ROSCI0179

Resurse identificate şi potenţial

 • Resurse şi potenţial natural:
  • Pădurea Troianu;
  • Râul Urlui;
  • Fauna formată din: căpriori, mistreţi şi îndeosebi iepuri.
  • Flora specifică bogată (60 de specii înregistrate);
  • Teren fertil ca potenţial pentru agricultură.
 • Activităţi specifice zonei:

Agricultura (cereale, plante tehnice) şi creşterea animalelor.

 • Activităţi economice:

Agricultura (2 asociaţii agricole şi 4 societăţi comerciale);

Comerţ şi alimentaţie publică (12 societăţi comerciale şi 25 de asociaţii familiale).

 • Potenţial turistic:

Pădurea Troianu;

Urme ale unui drum de pe vremea romanilor ( sec II d.Hr.).

 • Evenimente locale: Nu au fost identificate;
 • Folclor, tradiţii şi obiceiuri:, Elementele specifice nu mai sunt prezente azi decât foarte rar.
 • Investiţii comunitare în curs: Nu au fost identificate.

Sursa: http://www.natura2000.org.ro/page.php?id=24

About GEKO

TOTUL în viaţă are un sens... NIMIC din ea nu se petrece întâmplător...

Check Also

large_foto-articol-10253

Balta Suhaia

Balta Suhaia- Teleorman Rezervaţia Naturală Balta Suhaia este o rezervaţie mixtă de tip avifaunistic, dar …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.