Breaking News
Home » Rezervatii » Rezervatii naturale » RN Satu Mare » Rezervaţia naturală “ Râul Tur”
GEKO's WorkGroup Inc.
Rezervatia-naturala-Raul-Tur-20110216164619

Rezervaţia naturală “ Râul Tur”

Rezervaţia naturală “ Râul Tur”- Satu Mare

Categoria de arie  naturală protejată conform OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare – rezervaţie naturală – categoria IV IUCN, şi anume arie de gestionare a habitatelor/speciilor: arie protejata administrata în special pentru conservare prin intervenţii de gospodărire.

Clasificarea obiectivului ca nivel de importanţă privind instituirea regimului de protecţie conform legii:

 

  • Nivelul de importanţă:de interes naţional
  • Stabilirea regimului de protecţie: prin lege  – Legea  nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, cod 2.680; extinsă prin Hotărârea Guvernului nr. 2151 din 30/11/2004 privind instituirea regimului de arie naturala protejata pentru noi zone , cod VII.10, rezervaţie mixtă şi peisagistică.
  • Suprafaţa: 6212 ha
  • Custode : Societatea Carpatină Ardeleană Satu Mare, Satu Mare, str. Aurel Popp, nr. 14, jud. Satu Mare (Convenţia de custodie nr. 0007/22.02.2010).

 

Bazinul hidrografic al râului Tur este situat în partea de nord a judeţului Satu Mare. Suprafaţa totală a bazinului este de 1144 km2 şi este repartizat în două mari unităţi de relief: munte (35%) şi câmpie (65%).

Râul Tur  este singurul râu de munte din judeţul Satu Mare. Cursul inferior al acestuia (43km), de la acumularea Călineşti şi până la graniţa cu Ungaria, este un ” coridor verde” cu o diversitate floristică şi faunistică şi un relief pronunţat, fiind important atât din punct de vedere al migraţiei păsărilor, cât şi ca loc de refugiu între terenurile cultivate.

Cuprinde pajişti umede de câmpie (fâneţe şi păşuni umede cu Alopecurus pratensis (coada vulpii)şiSanguisorba officinalis (sorbestrea), fâneţe împădurite (fâneţe abandonate din apropierea pădurilor, pe care este în curs o reîmpădurire naturală cu specii autohtone), păduri mixte de foioase (tipurile: păduri bătrâne caducifoliate naturale, păduri mlăştinoase caducifoliate, păduri aluviale, păduri de luncă înaltă), păşuni împădurite (păşuni abandonate cu stejar (Quercus robur), frasin (Fraxinus excelsior), plop tremurător (Populus tremula), arin alb (Alnus incana), tei cu frunză mică (Tilia cordata), carpin (Carpinus betulus)), galerii cu  salcie albă(Salix alba) şi plop alb (Populus alba) în preajma habitatelor acvatice, braţe moarte şi cursuri vechi ale râului Tur, în diferite faze de colmatare, heleşteele de la Adrian , Bercu Nou şi Porumbeşti, ca habitate de importanţă avifaunistică, adevărate refugii pentru păsările acvatice. Porţiuni întinse sunt acoperite cu stuf, papură, iar în apă regăsim: cornaciul (Trapa natans),  piciorul cocoşului (Ranunculus aquatilis).

Râul Tur în zona localităţii Adrian are un curs cu pantă mică, bine individualizat, malul albiei este abrupt acoperit cu tufe de diferite specii de salcie. Albia majoră este în mare parte acoperită cu specii de salcie, păducel, porumbar.

Tot în albia majoră, întâlnim şi păduri de foioase alcătuite din diferite specii ca: Quercus robur, Prunus avium, Fraxinus excelsior, Ulmus sp. Aceste păduri prezintă un aspect deosebit şi o importanţă ecologică deosebită.

În aval,  spre localitatea Bercu aspectul râului nu se schimbă eventual cursul este mai lent. În această porţiune pâlcurile de pădure sunt formate din plop negru şi plop canadian.

În râul Tur se dezvoltă o vegetaţie de angiosperme submerse: brădiş (Myriophyllum verticillatum ), broscăriţă (Potamogeton natans) şi natante:  nufăr galben (Nuphar lutea).

Din punct de vedere faunistic această zonă are o importanţă deosebită, fiind foarte variată. Aici se întâlnesc elemente de faună de munte, de deal, de şes, de pădure şi acvatice. Dintre cele 188 de specii de păsări identificate în zonă menţionăm numai căteva: Accipiter nisus, A. gentilis, Anas platyrhynchos, A. strepera, Ardea cinerea, Aythya nyroca, Buteo buteo, Circus aeruginosus, Corvus frugilegus, Corvus c. cornix, Coccothraustes coccothraustes, Fulica atra, Gallinula chloropus, Larus ridibundus, Pica pica, Parus caeruleus, Podiceps nigricollis, Ciconia ciconia, Ciconia nigra etc. În pădurile de luncă cuibăresc berze negre, acvile ţipătoare şi alte specii rare de păsări răpitoare. Pajiştile umede oferă habitat de reproducere cristelului de câmp şi nagâţului.  Ihtiofauna este deasemenea diversificată cuprinzănd o serie de specii protejate:  Rutilus pigus (babuşca de Tur),   Aspius aspius (Avat), Cobitis taenia (Zvârlugă),   Gobio albipinnatus (Porcuşor de nisip),  Gobio kessleri (Petroc), Misgurnus fossilis (Ţipar), Rhodeus sericeus amarus (Boarcă),   Sabanejewia aurata (Dunariţă),   Zingel streber.

Sursa: http://apmsm.anpm.ro/pages/categorie/81

About GEKO

TOTUL în viaţă are un sens... NIMIC din ea nu se petrece întâmplător...

Check Also

Tinoavele_din_Muntii_Oas3

Tinoavele din Muntii Oas

Tinoavele din Munții Oaș- Satu Mare Categoria de arie  naturală protejată conform OUG 57/2007 privind …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.