Breaking News
Home » Rezervatii » Rezervatii naturale » RN Braşov » Bucegi (Abruptul Bucsoiu, Malaesti, Gaura)
GEKO's WorkGroup Inc.
valea_malaiesti1

Bucegi (Abruptul Bucsoiu, Malaesti, Gaura)

Bucegi (Abruptul Bucşoiu, Mălăeşti, Gaura)

Judetul Brasov

Localizare

Aria naturală se află în partea nordică a Munţilor Bucegi, în extremitatea central-sudică a judeţului Brașov, pe limita graniței teritoriale cu județele Dâmboviţa și Prahova, în apropierea drumului naţional DN73 care leagă Piteştiul de municipiul Braşov[1].

Descriere

Rezervația naturală cu o suprafață de 1.634 hectare  a fost declarată arie protejată prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate) și este inclusă în Parcul Natural Bucegi.

Aria protejată reprezintă un peisaj alpin cu abrupturi stâncoase, pășuni (vegetație alpină variată) și păduri; asociații floristice specifice etajului subalpin și alpin inferior și alpin superior și o faună variată în specii de mamifere, păsări, reptile, amfibieni, pești și insecte; specifică extremități estice a Carpaţilor Meridionali şi se suprapune sitului [Natura 2000 – „Bucegi”.

Biodiversitate

Rezervaţia dispune de mai multe tipuri de habitate, astfel: fânețe montane, pajiști calcifile alpine și subalpine, tufărișuri alpine și boreale, păduri dacice de fag, păduri medio-europene de fag, păduri acidofile cu molid, păduri de zadă, păduri de zâmbru, vegetație lemnoasă cu cătină pe malurile râurilor, comunități cu ierburi higrofile, mlaștini turboase, abrupturi stâncoase cu vegetație chasmofitică, grohotișuri calcaroase, grohotișuri medio-europene calcaroase, grohotișuri silicioase și grohotișuri de șisturi calcaroase.

„Bucegi (Abruptul Bucșoiu, Mălăești, Gaura)” este o rezervație naturală cu diversitate floristică și faunistică ridicată, exprimată atât la nivel de specii, cât și la nivel de ecosisteme terestre.

Floră

Flora ariei naturale este constituită din arbori cu specii de: brad (Abies), molid (Picea abies), pin (Pinus), tisă (Taxus baccata), zâmbru (Pinus cembra), zadă (Larix), fag (Fagus sylvatica), stejar (Quecus robur), gorun (Quercus petraea), mesteacăn (Betula pendula), frasin (Fraxinus), plop tremurător (Populus tremula), salcie căprească (Salix capreea), precum şi din și arbusti cu specii de jneapăn (Pinus mugo), ienupăr (Juniperus communis), afin (Vaccinum myrtillus), salcie pitică (Salix retusa), merișor (Vaccinum vitis idaea L.), mur (Rubus fruticosus), salbă moale (Euonymus europaeus).

La nivelul ierburilor vegetează mai multe specii floristice (unele foarte rare și protejate prin lege), dintre care: floare-de-colţ (Leontopodium alpinum), sângele voinicului (Nigritella rubra), smârdar (Rhododendron kotschyi), iederă albă (Daphne blagayana), genţiană (Gentiana clusii), omag galben (Aconitum anthora), rușuliță (Hieracium aurantiacum), piciorul cocoșului (Ranunculus repens), iarba-ciutei (Doronicum austriacum), valeriană (Valeriana officinalis), piciorul cocoșului de munte (Ranunculus montanus), micsandră de munte (Erysimum officinalis), iarba osului (Helianthemum nummularium), cinci-degete (Potentilla reptans), ochelariță] (Biscutella laevigata), stânjenel mic de munte (Iris ruthenica), cimbrișor de câmp (Thymus serpyllum), ciurul zânelor (Carlina acaulis), arginţica (Dryas octopela), cornuț de munte (Cerastium arvense), ciuboțica-cucului-de-munte (Primula eliator), margaretă (Leucanthemum vulgare), lâna caprelor (Cerastium tomentosum), clopoțel de munte (Campanula alpina).

Faună

Fauna este diversă și reprezentată de mai multe specii de mamifere, păsări, reptile, broaște, pești sau insecte, după cum urmează.

  • Mamifere cu specii de: capră neagră (Rupicapra rupicapra, în zona alpină superioară), cerb carpatin (Cervus elaphus), căprioară (Capreolus capreolus), lup cenușiu (Canis lupus), urs brun (Ursus arctos), mistreţ] (Sus scrofa), vulpe roşcată (Vulpes vulpes crucigera), râs (Lynx lynx), pisică sălbatică (Felis silvestris) sau veveriță (Sciurus carolinensis);
  • Specii de păsări: cocoș de munte (Tetrao urogallus), șorecar comun (Buteo buteo), acvilă de munte (Aquila chrysaetos), găinuşă de alun (Tetrastes bonasia), uliu (Accipiter nisus), corb (Corvus corax), [ciocănitoare de munte (Picoides tridactylus), mirlă (Turdus merula), acvila ţipătoare mică (Aquila pomarina), codobatură (Motacilla alba), auşel (Regulus regulus), mugurar (Pyrrhula pyrrhula), sturz de vâsc (Turdus viscivorus), sticlete (Carduelis carduelis), piţigoi moţat (Parus cristatus), vânturel (Falco verpestinus);
  • Reptile și amfibieni: vipera comună (Vipera berus), năpârcă (Anguis fragilis), șarpele de alun (Coronella austriaca), salamandră (Salamandra salamandra).

Căi de acces

Sursa: http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Bucegi_%28Abruptul_Buc%C5%9Foiu,_M%C4%83l%C4%83e%C5%9Fti,_Gaura%29

About GEKO

TOTUL în viaţă are un sens... NIMIC din ea nu se petrece întâmplător...

Check Also

Rezervatia-Naturala-Vulcanii-Noroiosi-de-la-Baile-Homorod-20110114160802

Vulcanii Noroiosi de la Baile Homorod

Vulcanii Noroioși de la Băile Homorod Judetul Brasov Vulcanii Noroioși de la Băile Homorod (monument …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.