Breaking News
Home » Rezervatii » Rezervatii naturale » RN Alba » Rezervatia Piatra Bulbuci
GEKO's WorkGroup Inc.
poza-3959_1

Rezervatia Piatra Bulbuci

Rezervaţia Piatra Bulbuci

Judetul Alba

Rezervaţia Piatra Bulbuci, înfiinţat în anul 1995 prin hotărârea Consililului Judeţean Alba nr. 20/1995 , reconfirmat prin Legea 5/2000, este arie naturală protejată de interes naţional, fiind încadrat, conform Legii 462/2001 la categoria rezervaţii naturale, corespunzătoare categoriei a IV-a IUCN.

Scopul principal al Rezervaţiei Piatra Bulbuci este cel de conservare a diversităţii geologice şi geomorfologice. De asemenea se urmăreşte excluderea şi prevenirea activităţilor de exploatare sau utilizare a resurselor naturale care contravin obiectivului de conservare, precum şi asigurarea de condiţii pentru activităţile educaţionale, recreative şi de cercetare ştiinţifică.

Rezervaţia este situată administrativ în oraş Zlatna, sat Feneş, are o suprafaţă de 0,32 ha şi este o rezervaţie geologică şi geomorfologică; constituită dintr-un bloc masiv de calcar cu aspect de turn de cetate, înalt de 78 m, cea mai impozantă stâncă izolată din bazinul văii Ampoiului

Aria Protejată Piatra Bulbuci este delimitată în teren cu pătrat albastru pe fond alb.

Structura şi evoluţia componentelor naturale

Geologia

Reprezintă o kllipă de calcare jurasice sub formă de olistolite, ce domină formaţiunile sedimentare constituite din conglomerate şi gresii cretacice, puternic erodate.

Relieful

Piatra Bulbuci, împreună cu Piatra Varului, Piatra Boului, Pietrele Ampoiţei sunt blocuri izolate de mari dimensiuni, desprinse dintr-o faleză calcaroasă, alunecate pe taluzul continental din partea de sud a Munţilor Trascău şi însedimentate în formaţiunile cretacice de fliş, detaşându-se în relief prin eroziunea selectivă. Ele se găsesc atât pe culmile şi versanţii suprafeţei de nivelare inferioare, cunoscută în Munţii Apuseni sub numele Feneş-Deva, cuprinsă între 500-650m , cât şi în cuprinsul depresiunilor intramontane.

Clima

temperatura medie anuală este de 9 ° C, , temperatura medie a lunii ianuarie este de -4° C , iar cea a lunii iulie este de 16 ° C ; precipitaţiile anuale însumează circa 700 mm. Sunt semnalate frecvent vânturi, care vin din dinspre nord şi nord-est , de tip foehn.

Hidrografia

Rezervaţia este situată pe un mic interfluviu ce separă valea Ampoiului la sud de Valea Feneşului la est şi Valea Poieniţei la nord.

Solurile

predominante sunt constituite din soluri brune acide şi soluri brune eumezobazice, formate pe formaţiuni de fliş cretacic. Pe calcare se întâlnesc rendzine şi soluri humico-calcice de câţiva centimetri.

Vegetaţia

in jurul blocului calcaros este alcătuită din pajişti mezofile cu asociaţii de Festuna rubra şi Agrostis tenuis şi local Nardus stricta, formate în urma defrişărilor pădurilor de gorun cu cer şi gârniţă. În fisurile blocurilor calcaroase şi pe poliţele stâncoase s-au înfiripat asociaţii ierboase pioniere calcicole.

Acces

pe DN 74 Alba Iulia Abrud, până la km 31, situat la NV de satul Galaţi ,din dreptul indicatorului către satul Valea Mică, se bifurcă în dreapta o potecă ce urcă circa 800m până la Piatra Bulbuci.

În rezervaţie se pot desfăşura următoarele activităţi

păşunatul cu efective mici de animale, cositul;

se vor păstra funcţiunile existente şi procentul de ocupare a terenului ;

în zona tampon se pot construi adăposturi în stil tradiţional pentru localnici şi animale;

activităţi de practicare a alpinismului şi escaladei sportive,numai pe traseele existente, şi cu echipament adecvat şi folosit corespunzător.

activităţi de practicare a cicloturismului, pe potecile existente şi pe traseele marcate.

Toate activităţile susceptibile de a avea un impact, chiar şi minor, asupra rezervaţiei, trebuie avizate de custodele ariei protejate, respectiv Asociaţia de Turism şi Ecologie Trascău Corp Zlatna.

 

Sursa: http://cheilefenesului.pluto.ro/bulbuci-descrierea-rezervatie.php

About GEKO

TOTUL în viaţă are un sens... NIMIC din ea nu se petrece întâmplător...

Check Also

vanatarile-ponorului

Vanatarile Ponorului

Vânătările Ponorului Judetul Alba Vânătările Ponorului este o rezervație complexă, clasificată de speologul Viorel Ludușan …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.